Key4 Izabela Szałacińska z siedzibą w Warszawie (00-650), ul. Ludwika Waryńskiego 28, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej NIP 631-201-32-92.

Numer konta

Key4 Izabela Szałacińska

45 1020 1127 0000 1502 0302 6804

Bank PKO BP